Εθνική Φρουρά | Δείτε τις ημερομηνίες και σε ποια ΚΕΝ κατατάσσονται οι Στρατεύσιμοι της 2023 ΕΣΣΟ
Defence Redefined
Published on 18/04/2023 at 17:06

Το Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε τις ημερομηνίες και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) όπου θα κατατακτούν οι στρατεύσιμοι της 2023 ΕΣΣΟ.

Δείτε ολόκληρη της υπουργική απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ΕΔΩ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση για στράτευση αφορά πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι γεννήθηκαν από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2005, περιλαμβανομένων και των προσώπων της πιο πάνω κλάσης που έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής Καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατευσίμων μελών των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Επίσης, αφορά τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1996 μέχρι και 2022, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1/1/1978 μέχρι 31/12/2004, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο και ο λόγος της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς έπαυσε ή θα παύσει να υφίσταται μέχρι την 31 Ιουλίου 2023.

Στρατόπεδο ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, Αθαλάσσα, Λευκωσία

Στο στρατόπεδο “Χρίστου Σαμάρα, στη Λευκωσία, κατατάσσονται οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, εκτός αυτών που διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας, τις ακόλουθες ημερομηνίες.

10 Ιουλίου 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, των κλάσεων 2021, εκτός τους διαμένοντες στις επαρχίες που προαναφέρθηκαν. 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, εκτός τους διαμένοντες στις επαρχίες που προαναφέρθηκαν, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

11 Ιουλίου 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ, Σ, Υ και Ω.

12 Ιουλίου 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Τ, Χ, Ι, Π και Ρ.

13 Ιουλίου 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ, καθώς και οι εθελοντές. 

14 Ιουλίου 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λευκωσίας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Ν, Φ και Ψ.

Υπενθυμίζεται πως τα παραπάνω δεν αφορούν όσους διαμένουν στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά, Σιά, Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας.

ΚΕΝ Λάρνακας

10 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και Ο.

Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου και οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

11 Ιουλίου 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι. 

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι και οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λάρνακας

12 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2022, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ και Ν.

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π, Ρ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

13 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά και Σιά της επαρχίας Λευκωσίας, όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων και των εθελοντών.

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, των κλάσεων 2021 και προηγουμένων.

14 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, των κλάσεων 2021 και προηγουμένων και οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2022.

Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ.

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Σ.

ΚΕΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αφορά τους διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσό εκτός τους διαμένοντες στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

10 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ, Δ, Φ, Χ, Ψ και Ω και οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2022.

11 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, των κλάσεων 2021 και προηγούμενων και οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο και Π.

12 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε, Ζ, Θ, Λ, Μ, Ρ και Τ,

13 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Σ και Υ.

14 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού της κλάσης 2023, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β, Η, Ι και Κ και οι εθελοντές που διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται πως τα παραπάνω δεν αφορούν όσους διαμένουν στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή,

Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού.

ΚΕΝ Πάφου

11 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2023 των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ και Ν.

12 Ιουλίου

Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Πάφου και οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, της κλάσης 2023 των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

13 Ιουλίου

Οι διαμένοντες στα χωριά Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού, όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων και των εθελοντών.

Οι διαμένοντες στα χωριά Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια της επαρχίας Λευκωσίας, όλων των κλάσεων, περιλαμβανομένων και των εθελοντών.

Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, των κλάσεων 2022 και προηγουμένων.

Διαβάστε επίσης: Χρίστος Πιερή | Οι νεοσύλλεκτοι, το προσωπικό και οι συζητήσεις για νέους εξοπλισμούς – VIDEO

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This