Δικαστική Αστυνομία | Κατατέθηκε στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Defence Redefined
Published on 21/07/2022 at 17:20

Στη Βουλή κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου “Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.

Με το Σχέδιο Νόμου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης, υιοθετούνται στο εθνικό δικαστικό σύστημα οι βέλτιστες πρακτικές για τη στελέχωση των δικαστηρίων που εφαρμόζονται σε προηγμένα δικαστικά συστήματα. 

Παράλληλα, με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου για την δικαστική αστυνομία, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων και του νομικού κόσμου της χώρας.

Ειδικότερα, με το Σχέδιο Νόμου η Δικαστική Αστυνομία ιδρύεται ως αυτοτελές Σώμα που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό. Στα βασικά καθήκοντα του ένστολου τμήματος περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και των δικαστικών αιθουσών και την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων και επιδόσεων δικογράφων.

Ειδικότερα, το ένστολο τμήμα της Δικαστικής Αστυνομίας θα στελεχώνεται από μόνιμα τοποθετημένα στα κατά τόπους Δικαστήρια ένστολα και ένοπλα στελέχη, που θα υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των ασκούντων τη διοίκηση των δικαστηρίων, με κύρια καθήκοντα τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των δικαστικών αιθουσών και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για την Ελληνική Αστυνομία. 

Διαβάστε επίσης: Πανεπιστημιακή Αστυνομία | Πήραν τα φύλλα πορείας οι πανεπιστημιακοί αστυνομικοί

Ταυτόχρονα, στα καθήκοντα του ένστολου τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων.

Αντίστοιχα, με τη δημιουργία του πολιτικού – επιστημονικού κλάδου προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα παρέχει τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε κρίσιμους τομείς και σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ουσιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Επιπλέον, για την υποβοήθηση του έργου των δικαστηρίων, στα βασικά καθήκοντα του πολιτικού – επιστημονικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, η σύνταξη επιστημονικών – τεχνικών εκθέσεων επί ζητημάτων εκκρεμών υποθέσεων, όταν κρίνεται αυτό αναγκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, η μετάφραση και διερμηνεία από και προς την ελληνική γλώσσα εγγράφων, δικογράφων ή στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας των δικών.

Ο νέος θεσμός θα λειτουργήσει αρχικά σε πιλοτικό στάδιο στα δικαστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση στο όλο εγχείρημα είναι ο αριθμός των στελεχών που πρόκειται να προσληφθούν άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Νέων, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει, μόνο για αυτή την πρώτη περίοδο, σε 600 άτομα για το ένστολο τμήμα και άλλα 100 άτομα για το πολιτικό τμήμα.

Διαβάστε επίσης: Αστυνομία Κύπρου | 1η εκπαίδευση στο κέντρο CYCLOPS σε συνεργασία με το UNODC – Φωτογραφίες

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This