Βουλή | Υπερψήφιση ίσης μεταχείρισης επαγγελματικών συνδέσμων μελών στρατού
Defence Redefined
Published on 14/10/2023 at 10:19

Η Ολομέλεια ψήφισε με 42 ψήφους υπέρ την τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Άμυνας με απόφασή του, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, να παρέχει διευκολύνσεις στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των επαγγελματικών συνδέσμων των μελών του στρατού, ήτοι των Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ρύθμιση κατέστη αναγκαία, αφού λήφθηκαν υπόψη η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1990, σύμφωνα με την οποία οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι πρέπει να απαλλάσσονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για σκοπούς συμμετοχής σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τους επαγγελματικούς τους συνδέσμους.

Επίσης, η Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 2020, στην οποία αναφέρεται η υποχρέωση του κράτους ως εργοδότη να απαλλάσσει τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα κατά το χρονικό διάστημα, που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τον σύνδεσμό τους, λήφθηκε υπόψη.

Λήφθηκε υπόψη και η νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις των δημόσιων υπαλλήλων, στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση για παροχή διευκολύνσεων στους εκπροσώπους των εργαζομένων τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους όσο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Η υποχρέωση προέκυψε από την εναρμόνιση της υπό αναφορά νομοθεσίας με ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν κατά την συζήτηση στην επιτροπή άμυνας, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των επαγγελματικών συνδέσμων των μελών του στρατού με άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους κρατικών υπαλλήλων, στους οποίους παρέχεται ήδη η δυνατότητα απαλλαγής από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις.  

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η παροχή των εν λόγω διευκολύνσεων δεν πρέπει να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.

Υπήρξε διευκρίνιση από τον Υπουργό Άμυνας ότι η απόφαση θα λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς και ότι οι διευκολύνσεις θα παρέχονται με μέτρο εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Περαιτέρω, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο παρόν στάδιο ήδη παρέχονται τέτοιες διευκολύνσεις, ωστόσο κρίθηκε ορθότερο να θεσμοθετηθεί το ζήτημα αυτό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Υπουργείο Άμυνας | Παρατείνεται μέχρι τον Οκτώβρη η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ΣΥΟΠ

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν | Υπογραφή Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας – Συνέχεια διαβουλεύσεων για τις διαφωνίες

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν | Υπογραφή Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας – Συνέχεια διαβουλεύσεων για τις διαφωνίες

Σε σύντομη απάντηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμβίωση Χριστιανών και Μουσουλμάνων στη Θράκη και τόνισε πως η μειονότητα είναι Μουσουλμανική…

Pin It on Pinterest

Share This