Αστυνομία Κύπρου | Προκήρυξη κενών θέσεων για Ειδικούς Αστυνομικούς – Πληροφορίες
Defence Redefined
Published on 30/10/2022 at 20:41

Η Αστυνομία Κύπρου προκήρυξε πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών. Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες.

Συγκεκριμένω, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 5475/1129 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 27/10/2022, έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση, κενές θέσεις Ειδικών Αστυνομικών. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις», μέχρι την Παρασκευή 16/12/2022 και ώρα 1400.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο. ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό». Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, καθώς και άλλες πληροφορίες, περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Προσλήψεων Αστυνομίας Τηλ: 22808236, 22808247, 22808483.

Πηγή: Αστυνομία Κύπρου

Διαβάστε επίσης: Αστυνομία Κύπρου | 54 Ειδικοί Αστυνομικοί έδωσαν την επίσημη διαβεβαίωσή τους

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This