Αρχή Λιμένων Κύπρου | Εγκατάσταση νέου ρανταρ στη Λεμεσό
Andreas Pogiatzi
Published on 18/09/2023 at 15:13

Σε εγκατάσταση και λειτουργία δεύτερου ραντάρ στο νότιο κρηπίδωμα του Νέου Λιμανιού Λεμεσού προχώρησε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και της αποδοτικότητας των εργασιών του Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας στη λιμενική και ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού. 

Το νέο ραντάρ έχει διασυνδεθεί με τα υφιστάμενα Συστήματα Θαλάσσιας Επιτήρησης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα.

Η Αρχή, στο πλαίσιο του ρυθμιστικού της ρόλου, διατελεί δυναμικά σε εγρήγορση, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των λιμενικών υπηρεσιών και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εν γένει. 

Σημειώνεται ότι κάθε σκάφος μέσα σε Λιμενική Περιοχή υπόκειται στις οδηγίες της Αρχής σε σχέση με το βύθισμα, τη θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση, τα μέσα και τη μέθοδο κίνησής του, καθώς μετέχει και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Πλοήγησης Σκαφών της Αρχής στις δοθείσες συχνότητες.

Τονίζεται ότι ο εξοπλισμός Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος, την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας των σκαφών και την αποφυγή ατυχημάτων, τη διευκόλυνση της διαδικασίας πλοήγησης σκαφών, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία του ελλιμενισμού σκαφών, αρχές και διαδικασίες οι οποίες αποτελούν για την Αρχή προτεραιότητα υψίστης σημασίας.

Διαβάστε επίσης: Ναυτικά Παρατηρητήρια | Η έγκαιρη προειδοποίηση της Ε.Φ στην θάλασσα και οι υποσχέσεις που έμειναν στο συρτάρι

 

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This